Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru
The National Library of Wales Shop

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr, ymwelwyr a staff, mae adeilad y Llyfrgell yn Aberystwyth wedi cau am gyfnod amhenodol.

Yn anffodus mae rhaid cau'r siop arlein dros-dro.

Bydd y Llyfrgell yn rhannu manylion am ddatblygiadau pellach trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan y Llyfrgell www.llyfrgell.cymru.


Due to concerns over the spread of COVID-19 and the well-being of readers, visitors and staff, the Library building in Aberystwyth is closed for an indefinite period.

Unfortunately we have to temporarily close our online shop.

The Library will share details of further developments on social media and on the Library’s website www.library.wales.


I mewn i'r siop gyda chyfrinair:

Ai chi biau'r siop? Log in here

Cymraeg
Cymraeg