Artists in Wales c.1740-c.1851

Artists in Wales c.1740-c.1851

Pris arferol £5.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Mae'r llyfr hwn yn cofnodi artistiaid oedd yn gweithio neu'n byw yng Nghymru dros y can mlynedd pan oedd celf Gymreig yn dod i'r amlwg fel agwedd bwysig o ddiwylliant Prydain. Llond llaw yn unig o artistiaid oedd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru yng nghanol y 18fed ganrif. Mae'r llyfr yn cynnwys pedair ar ddeg o blatiau lliw a thros gant o blatiau du-a-gwyn.

164 o dudalennau