'Capten' gan Meinir Pierce Jones

'Capten' gan Meinir Pierce Jones

Pris arferol £10.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Wedi'i gosod wrth i deyrn Brenhines Fictoria ddod i derfyn yn ystod y cyfnod 1893–95, dadlenna'r nofel hon hanes cwpl sydd newydd briodi, Elin and John Jones o Glan Deufor, Penllyn, a hynt a helynt eu teulu a'u cymdogion yn y gymuned fordwyol honno. Fe'i seilir ar hanes teulu ffuglennol- cofnodion a hanesion 'teulu Ffridd' Meinir fel y'u rhannwyd gan ei Modryb Nellie.

Ennillodd nofel hanesyddol Meinir Pierce Jones Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, Ceredigion eleni.