Gorchudd Wyneb - 'Salem' Sydney Curnow Vosper

Gorchudd Wyneb - 'Salem' Sydney Curnow Vosper

Pris arferol £7.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Yn unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi atgynhyrchu delwedd o waith 'Salem' Sydney Curnow Vosper ar y gorchudd wyneb dwy haenen hwn.

Bwriedir i'r gorchudd wyneb hwn helpu i leihau lledaenu heintiau ond nid yw'n cynnig sicrwydd ei fod yn atal feirysau rhag cael eu trosglwyddo. Nid yw'n fasg wyneb meddygol ac ni ddylid ei ddefnyddio o dan unrhyw amgylchiadau lle mae lefel yr haint yn uchel. Peidiwch â defnyddio mwgwd os ydych chi'n dioddef anawsterau anadlu.

Maint y Gorchudd Wyneb: 18.5cm