'Hanes Tregaron a'r Cyffiniau' gan D. Ben Rees

'Hanes Tregaron a'r Cyffiniau' gan D. Ben Rees

Pris arferol £14.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Llyfr cynhwysfawr am Dregaron a'i chyffiniau â chyfoeth o hanesion difyr a phortreadau cymunaswyr cefn gwlad Cymru, gan gynnwys nifer o enwogion yr ardal, fel  Henry Richard, Ambrose Bebb a Cassie Davies, yn ogystal â chymeriadau llai adnabyddus fel beirdd lleol, crwydriaid a ffermwyr. Mae'r cyhoeddiad yn cyd-daro â'r Eisteddfod Genedlaethol yn dychwelyd i'r ardal.

Ganed yr awdur, D. Ben Rees, yn Nhregaron, ac fe'i magwyd yn Llanddewi Brefi. Mae'n adnabyddus fel pregethwr ac awdur cynhyrchiol yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd. Mae'n byw yn Lerpwl ers 1968.