'Iaith Fyw' - Canllaw Iaith

'Iaith Fyw' - Canllaw Iaith

Pris arferol £4.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r canllaw iaith ddefnyddiol hwn yn cynnig enghreifftiau o ymadroddion a brawddegau Cymraeg wedi'u nodi'n glir ar gylch allwedd ddefnyddiol, sydd yn gwneud hi'n hawdd ei gario. Mae cod lliw i bob adran sydd yn cynnwys cyfarchion, cwestiynau, dyddiau'r wythnos, misoedd y flwyddyn, rhifau, amser ac arddodiaid. Adnodd defnyddiol i athrawon a dysgwyr Cymraeg i hybu dwyieithrwydd.