Kyffin Williams - Unmounted Print - Two Farmers|Kyffin Williams - Print heb eu mowntio - Two Farmers - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Kyffin Williams - Print heb ei mowntio - John Jones and Ifan

Pris arferol £185.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Yn 2007 fe ewyllysiodd Syr Kyffin Williams gymynrodd hael i'r Llyfrgell. Daethpwyd o hyd i'r print trawiadol hwn yng nghartref yr artist wedi iddo farw. Gallwn ei gynnig yn awr ar werth i'r cyhoedd. Bydd Syr Kyffin yn cael ei gofio nid yn unig fel arlunydd mawr ac unigryw, ond hefyd fel un o gymwynaswyr mwyaf y Llyfrgell Genedlaethol. Dyma gyfle prin i chi brynu un o'i brintiadau nodedig.

Print heb ei mowntio: 63cm x 47cm