'Patagonia' - DVD

'Patagonia' - DVD

Pris arferol £9.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Ffilm ramant wedi'i lleoli ar daith yw Patagonia, sy'n llawn ymadweithiau tyner â thirweddau panoramig ysgubol wedi'u cyfoethogi gan drac sain prydferth o gofiadwy fel cefndir.

Mae'n ymdrîn â theithiau dwy ferch sy'n digwydd ar yr un pryd- un sy'n chwilio'i gorffennol, y llall ei dyfodol. Mae'r ffilm yn gwau rhwng y ddwy stori; un ar daith o dde Cymru i'r gogledd adeg y Gwanwyn a'r llall o orllewin i ddwyrain yr Ariannin yn ystod yr hydref.