'Stars and Ribbons - Winter Wassailing in Wales' gan Rhiannon Ifans

'Stars and Ribbons - Winter Wassailing in Wales' gan Rhiannon Ifans

Pris arferol £12.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae caneuon gwasael yn rhan o ddiwylliant Werin Cymru, ond beth yn gwmws ydyn nhw? Ar ba adegau y caneuir nhw, a pham? A sut mae sêr a rhubannau yn ffitio mewn i hyn? Mae'r gyfrol hon yn trafod ffurfiau amryw caneuon gwasael gaeaf Cymru, barddoniaeth Gymreig wedi'i chyfansoddi ar hyd y canrifoedd ac arferion fel y Fari Lwyd a hela'r dryw.

Yn cynnwys casgliad rhagorol o ganeuon Cymreig iaith wreiddiol Gymraeg, wedi'u cyfieithu i'r Saesneg am y tro cyntaf â nodiannau cerddorol, a dadansoddiad o'r cerddi a chymdeithas yr oes.