Tracing your Ancestors' Parish Records - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Tracing your Ancestors' Parish Records

Regular price £12.99 £0.00 Unit price per
Tax included.

Parish records are essential sources for family historians, this is an invaluable guide.  The book describes where these important records can be found and demonstrates how they can be used. Records relating to the poor laws, apprentices, the church, tithes and charities are all covered. The emphasis throughout is on understanding their original purpose and on revealing how relevant they are for researchers today.

Pages 186: 

#lang2:

Mae cofnodion plwyf yn ffynonell hanfodol ar gyfer haneswyr teulu, mae'r llyfr hwn yn ganllaw amhrisiadwy. Yn disgrifio lle y gall cofnodion pwysig hyn i'w gweld ac yn dangos sut y gellir eu defnyddio. Mae cofnodion sy'n ymwneud â'r cyfreithiau tlawd, prentisiaid, yr eglwys, mapiau degwm ac elusennau i gyd yn orchuddiedig. Yn pwysleisio ar ddeall eu pwrpas gwreiddiol ac ar ddatgelu pa mor berthnasol ydynt i ymchwilwyr heddiw.

186 o dudalennau