Other Services| Gwasanaethau eraill

#lang1:

A spectacular wedding venue in Ceredigion

The National Library of Wales offers a spectacular backdrop to one of the most important days of your life. You are able to choose between spectacular rooms for your ceremony. The Council Chamber is the oak-panelled, art nouveau room that can accommodate up to 100 guests and can be laid out in two different styles depending on your choice. The President’s Room offers a more intimate feel, able to accommodate up to 30 guests. Both rooms provide unrivalled views over the town of Aberystwyth and Cardigan Bay beyond.

The wonderfully maintained grounds and the panoramic views from the Library provide the ideal backdrop for those everlasting wedding day photographs.

Should you wish to have a post-wedding canapés and drinks reception or have any other special requests, please feel free to discuss them with the Wedding Co-ordinator, via email: priodas@llgc.org.uk or telephone on 01970 632801.

Why not design your own wedding stationery, to give your special day that personal feel; the Reprographic Department are able to print your invites, order of service, place settings and thank you notes. We are able to provide you with the personal touch to a professional standard. Why not telephone 01970 632850 to discuss your individual requirements.

In the Library’s Shop you are able to purchase your special wedding gifts from the engraved love spoons personalised with your own message, to some luxury chocolate wedding favour gifts. And for after the big day, why not store your memories in a Wedding Keepsake Box, with a handmade embroidery decoration or your photographs in a photo album and presentation box, both hand-made from lovely ‘Lokta’ paper.

The shop also offers a wedding list service – please email siop@llgc.org.uk or call to speak to one of our assistants for further information.

#lang2:

Priodi yn y Llyfrgell

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig lle ysblennydd i un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd. Rydych yn gallu dewis rhwng ystafelloedd ysblennydd ar gyfer eich seremoni. Ystafell gelf “art nouveau” gyda paneli derw yw Siambr y Cyngor a all gynnwys hyd at 100 o westeion. Gellir ei osod allan mewn dwy arddull wahanol yn dibynnu ar eich dewis. Mae Ystafell y Llywydd yn cynnig naws mwy cartrefol ac yn gallu darparu ar gyfer hyd at 30 o westeion. Mae'r ddwy ystafell yn darparu golygfeydd heb eu hail dros dref Aberystwyth a Bae Ceredigion.

Bydd gerddi a’r golygfeydd panoramig o'r Llyfrgell yn darparu'r cefndir delfrydol ar gyfer lluniau priodas a’ch atgofion. Bydd Cydlynydd Priodas y Llyfrgell yn gallu cynnig cymorth ar sut i drefnu eich seremoni yn y Llyfrgell.

Os hoffech gael canapés a diodydd derbyniad ar ôl y briodas neu os oes gennych unrhyw ofynion arbennig eraill, mae croeso i chi eu trafod gyda'r Cydlynydd Priodas, drwy e-bost: priodas@llgc.org.uk neu ffoniwch ar 01970 632801.

Beth am ddylunio eich deunydd ysgrifennu priodas eu hunain, er mwyn rhoi eich diwrnod arbennig y teimlad personol; gall yr Adran Reprograffeg argraffu eich gwahoddiadau, trefn gwasanaeth, lleoliadau a nodiadau diolch. Gallwn roi’r cyffyrddiad personol a safon broffesiynol. Beth am ffonio 01970 632850 i drafod eich gofynion unigol.

Yn Siop y Llyfrgell, gallwch brynu eich anrhegion priodas arbennig gan gynnwys llwyau caru personol gyda eich neges eich hun. Ac ar gyfer ar ôl y diwrnod mawr, beth am storio eich atgofion mewn Priodas Blwch, gyda addurn brodwaith wedi'u gwneud â llaw neu eich lluniau mewn Albwm Lluniau a bocs cadw, y ddau wedi eu gwneud o bapur hyfryd 'Lokta' a wnaed â llaw.

Mae'r siop hefyd yn cynnig gwasanaeth y rhestr briodas - e-bostiwch siop@llgc.org.uk neu ffoniwch i siarad ag un o'n cynorthwywyr am ragor o wybodaeth.

 


Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published