'My Way to Welsh - A Complete Welsh Course for Home Learning' gan Heini Gruffudd

'My Way to Welsh - A Complete Welsh Course for Home Learning' gan Heini Gruffudd

Pris arferol £19.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Cwrs Cymraeg cyflawn mewn un llyfr yw 'My Way to Welsh' ar gyfer dysgu gartref - astudiaeth gynhwysfawr ar un o ieithoedd hynaf Ewrop.  Gan ddechrau gyad chyfarchion a brawddegau syml, rhennir y llyfr yn 90 sefyllfa bob dydd realistig, gyda strwythur brawddegau a rheolau gramadegol  wedi'u cyflwyno ochr yn ochr â sgyrsiau gall dysgwyr eu defnyddio i brofi eu gwybodaeth. Â darluniau lliw drwy'r gyfrol, crynodeb gramadeg a geiriadur sylfaenol 6,000 o eiriau ar ddiwedd y llyfr, mae'n addas hefyd fel cymorth ychwanegol i rai sy'n dysgu Cymraeg yn y dosbarth.