A G Cain - Unmounted retro print - If it's ice-cream they're after ....|A G Cain - Print heb eu mowntio - If it's ice-cream they're after .... - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Print heb fownt 'If it's ice-cream they're after...' gan Ag Cain

Pris arferol £13.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Poster mewn steil retro-modern gan yr artist ac arlunydd Ag Cain wedi'i ysbrydoli gan hysbysebion yr oes a fu.

Print heb fownt yn mesur: 42cm x 29.5cm

Mae Ag Cain bellach yn byw a gweithio ym Mhontarfynach, ond treuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio fel artist llythrennu ac arlunydd llawrydd yn y diwydiant ffilmiau, ym Mhrydain a thu hwnt. Ei hoffter o bosteri ac arwyddion enamel o'r cyfnod cyn rhyfel, â'u hyder, hiwmor, ac optimistiaeth nodweddiadol sydd wedi ysbrydoli'r gyfres hon o weithiau, sy'n portreadu Aberystwyth a'i chyffiniau mewn ffordd annwyl.