'A Map of Love - Twelve Welsh Poems of Romance, Desire and Devotion' gan M. Wynn Thomas

'A Map of Love - Twelve Welsh Poems of Romance, Desire and Devotion' gan M. Wynn Thomas

Pris arferol £9.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Golwg hynod o ddiddorol ar y pwnc o gariad, y ffyrdd niferus rydyn ni'n eu caru ac yn cael ein caru. Yn cynnwys deuddeg darn sydd yn dyddio o’r 14eg ganrif i’r presennol, bydd y casgliad byr a pwerus hyn o gerddi serch Cymraeg, yn apelio at unrhyw un sy’n ymddiddori mewn pobl a’u perthnasau cymhleth, gyda phenillion moel o angerdd a hiraeth, a myfyrdodau tyner ar famolaeth a phriodas. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys awduron dienw a llai adnabyddus yn ogystal ag enwau cyfarwydd, ac mae'n cynnwys cerdd nas cyhoeddwyd o'r blaen gan Emyr Humphreys. Mae'r awdur M. Wynn Thomas yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Gyda darluniau gwreiddiol gan Ruth Jên Evans.