A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes gan Daniel Huws

A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes gan Daniel Huws

Pris arferol £385.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
DEWISER OPSIWN CLUDIANT O'R DEWISIADAU UCHOD, SY'N ADLEWYRCHU PRIS Y REPERTORY + CLUDIANT.
Am unrhyw ymholiadau pellach, cysllter â Siop y Llyfrgell ar siop@llgc.org.uk / 01970 632548


Yn y canllaw anhepgor hwn i lawysgrifau Cymraeg a Chymreig cyn 1800, mae Dr Daniel Huws yn cynnig disgrifiadau o oddeutu 3,300 llawysgrif, bywgraffiadau o bron i 1,500 o ysgrifwyr a thros 1,000 o enghreifftiau o lawysgrifen yr ysgrifwyr pwysicaf. Mil o flynyddoedd o dreftadaeth lenyddol Gymreig mewn tair cyfrol hardd.

"Heb unrhyw amheuaeth, y Repertory yw'r cyfraniad pwysicaf ym maes llawysgrifau Cymreig ers gwell na chanrif. Bydd y gwaith awdurdodol, anhepgor hwn yn gweddnewid pob agwedd ar ymchwil i'r traddodiad ysgrifenedig yng Nghymru." 
(Dr Ceridwen Lloyd-Morgan).