'Berfau' - A check-list of Welsh verbs gan D Geraint Lewis

'Berfau' - A check-list of Welsh verbs gan D Geraint Lewis

Pris arferol £9.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Rhestr fanwl o'r berfau pwysicaf sydd debycach o godi yn y Gymraeg ffurfiol sy'n addas ar gyfer dysgwyr o safon canolradd ac yn gymorth anghenrhaid i ddysgwyr Cymraeg. Mae'r gyfrol ddwyieithog hon yn cynnwys 230 o dudalennau wedi eu dosrannu yn 5 rhan sy'n cynnwys rhestr gynhwysfawr o ferfau ffurfdroadol yn nhrefn yr wyddor, a geirfa fanwl yng ngefn y llyfr. Cyfrol ddefnyddiol y gellir cyfeirio ati dro ar ôl tro.