'Bird Families' Card Game

'Bird Families' Card Game

Pris arferol £12.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Nod y gêm hwn yw casglu cymaint â phosib o setiau o adar  ag y medrwch cyn y chwareuwyr eraill, wrth ddysgu am adar y byd. Mae'r gêm addysgiadol hwn wedi'i gyflwyno mewn bocs â lluniau lliwgar a llyfryn sy'n disgrifio'r rhywogaethau sy'n ymddangos yn y gêm. Anrheg berffaith i wylwyr adar a natur, a gêm i'w drysori.


Trwy brynu'r eitem hon, rydych chi'n helpu i ariannu gwaith gwarchodaeth yr RSPB.
Yr RSPB yw elusen gwarchod natur fwyaf y DU,  ac maen nhw'n gwarchod cynefinoedd, yn achub rhywogaethau ac yn helpu i ddod â'r argyfyngau hinsawdd a natur i ben.