'Ceredigion:  40 Coast & Country Walks' gan Julian Rollins

'Ceredigion: 40 Coast & Country Walks' gan Julian Rollins

Pris arferol £6.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Fel un o ardaloedd teneuaf ei phoblogaeth yng Ngymru, mae digonedd o le i grwydro sir Geredigion â'i traethau tywodlyd gogoneddol, clogwyni ac ogofâu dramatig, machludiadau ysblennydd a'i chyfoeth o fywyd gwyllt, sy'n cynnwys llwyth dolffiniaid trwynbwl mwyaf Ewrop. Mae'r awdur yn ein tywys drwy oreuon y cynigia'r sir gyda'r 40 taith gerdded yma, sy'n edrych ar hanner deuheuol Bae Ceredigion ar arfordir gorllewinol Cymru draw i dir amaethyddol ymdynog, dyffrynoedd maeth yr afonydd a'r trefi marchnad llawn cymeriad sydd i'w cael islaw'r mynyddoedd Cambriaidd mawreddog.