Dating old Army Photographs - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dating old Army Photographs

Pris arferol £5.95 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Nod y llyfr hwn yw i'ch helpu i ddyddio ffotograffau'r fyddin sy'n perthyn i ail hanner y 19eg ganrif a hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Gellir dysgu llawer wrth luniau o'r fath, hyd yn oed pan na fedrir adnabod y gatrawd, a phan nad yw'r ymchwilydd yn meddu ar unrhyw wybodaeth flaenorol mewn hanes milwrol. Mae gan y llyfr adran ar wahân gyda lluniau o'r ddau ryfel byd, sy'n rhoi cymorth ychwanegol.

Tudalennau: 61