David Lloyd George and Welsh Liberalism
David Lloyd George and Welsh Liberalism

David Lloyd George and Welsh Liberalism

Pris arferol £24.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Casgliad o erthyglau arloesol yw’r llyfr hwn, sy’n taflu goleuni ar nifer o ddigwyddiadau pwysig a themâu bywyd a gyrfa unigryw Lloyd George. Mae’n cynnwys mynegai cyflawn.

Fel archifydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, treuliodd yr awdur deng mlynedd ar hugain yn astudio Lloyd George, ac roedd ganddo mynediad dihafal i ohebiaeth bersonol a gwleidyddol rhwng Lloyd George, ei deulu, a’i brif ysgrifennydd preifat, yn ogystal â phapurau nifer o’i gyfoedion pwysig Cymreig.