DIY Welsh gan D Geraint Lewis

DIY Welsh gan D Geraint Lewis

Pris arferol £9.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae gan Gymraeg enw am fod yn iaith anodd ei dysgu. Mewn gwirionedd, ar ôl i chi ddeall hanfodion rhai nodweddion anghyfarwydd, nid yw'n anoddach nag unrhyw iaith Ewropeaidd arall.

Mae'r llyfr hwn yn dechrau gyda hanfodion yr wyddor Gymraeg, gydag ymarferion
hawdd eu dilyn. Mae yna hefyd adran ar rifolion, dweud yr amser, a dau eiriadur â chod lliw yng nghefn y llyfr - un yn eiriadur Cymraeg-Saesneg a'r llall yn eiriadur Saesneg-Cymraeg. Mae'r darllenydd yn cael eu tywys cam wrth gam ar sut i ddefnyddio ansoddeiriau ac adferfau, rhagenwau ac arddodiaid, a pob un efo cod lliw, felly mae gan y darllenydd ddealltwriaeth weledol o ba ran o'r gair sydd yn cael sylw. Llyfr amhrisiadwy i'w gael mewn ysgolion lle mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu fel ail iaith.