Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Pris arferol £10.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Llyfr cwrs Cymraeg i Oedolion Cenedlaethol yw hyn ar gyfer dysgwyr ar lefel Mynediad (A1) fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr wedi'i i greu i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn edrych ar thema wahanol ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd. Bydd y cwrs yn darparu ymarfer ar gyfer datblygu'r sgiliau iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Mae adrannau gwaith cartref ar gyfer pob uned yng nghefn y llyfr. Gallwch hefyd gyrchu deunyddiau dysgu sydd wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'r cwrs hwn ar www.learnwelsh.cymru


Cymraeg
Cymraeg