Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) Fersiwn 2 - Gogledd Cymru/North Wales

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) Fersiwn 2 - Gogledd Cymru/North Wales

Pris arferol £10.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Llyfr cwrs Cymraeg i Oedolion Cenedlaethol yw hyn ar gyfer dysgwyr ar lefel Mynediad (A1) fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr wedi'i i greu i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn edrych ar thema wahanol ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd. Bydd y cwrs yn darparu ymarfer ar gyfer datblygu'r sgiliau iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Mae adrannau gwaith cartref ar gyfer pob uned yng nghefn y llyfr. Gallwch hefyd gyrchu deunyddiau dysgu sydd wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'r cwrs hwn ar www.learnwelsh.cymru

Noder os gwelwch yn dda mai 'Mynediad Entry (A1) Fersiwn 2' yw'r gyfrol hon.