'Gwella'r Gair' gan by Non ap Emlyn & Bethan Clement

'Gwella'r Gair' gan by Non ap Emlyn & Bethan Clement

Pris arferol £9.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Pwrpas y gyfrol hon ydy i wella ansawdd ysgrifennu disgyblion ysgolion
cynradd blynyddoedd 3-6. Mae'r adnodd maint A4 hyn yn cynnwys ymarferion
iaith ynghyd â gweithgareddau digidol sydd yn cefnogi'r gwaith ar gael
ar Hwb. Mae'r gyfrol yn pwysleisio ar gyflwyno strwythurau brawddegau,
cywirdeb iaith, atalnodi, treigladau ac yn help i arwain at ysgrifennu a
sillafu yn gywir. Cyfrol unigryw a defnyddiol ar gyfer dysgwyr 7-11 oed.