Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales - Volume VIII

Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales - Volume VIII

Pris arferol £10.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Disgrifiad cyflawn o lawysgrifau a dderbyniwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 1981 ac 1991 - NLW MSS 21701-22852 - cyfeirlyfr defnyddiol ar gyfer ymchwil o bob math, boed yn lleol neu'n genedlaethol, ac ar gyfer rhychwant eang o bynciau

436 o dudalennau