Making sense of Latin Documents for Family & Local Historians - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Making sense of Latin Documents for Family & Local Historians

Pris arferol £7.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Nod y llyfr hwn yw amlinellu a chyfieithu dogfennau Lladin gan ddefnyddio'r ffurf fwyaf sylfaenol, gan alluogi'r achydd i gael y gorau ohonynt. Nid arweiniad at ddarllen hen lawysgrifen na dysgu Lladin eich hun yw'r llyfr hwn, er bod angen i chi fod yn weddol alluog yn y ddwy i ddeall dogfennau Lladin.

84 o dudalennau