Marriage Records for Family Historians 2 gan Stuart A. Raymond

Marriage Records for Family Historians 2 gan Stuart A. Raymond

Pris arferol £4.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r llyfr clawr meddal cryno hyn yn ffynhonnell hanfodol i'r rhai sydd yn ymchwilio eu hanes teulu. Mae cofnodion genedigaethau a bedyddiadau, priodasau a marwolaethau yn ffynonellau hanfodol i haneswyr teulu. Mae cofrestrau sifil a phlwyf yn arbennig o bwysig ar gyfer ymchwil, ond nid yr unig fannau lle gellir dod o hyd i wybodaeth berthnasol. Yn y llyfr hwn, mae'r awdur yn cyflwyno adnoddau sydd ar gael, gan nodi ble i ddod o
hyd iddynt a sut y dylid eu defnyddio. Gyda phenodau amrywiol ar gofrestrau sydd ar gael a hefyd cyfeiriadau defnyddiol.