I am the greatest ... - Syr Kyffin Williams Mwg
I am the greatest ... - Syr Kyffin Williams Mwg
I am the greatest ... - Syr Kyffin Williams Mwg

I am the greatest ... - Syr Kyffin Williams Mwg

Pris arferol £10.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cynhyrchu'r mwg hwn sydd yn dangos hunan bortread gan Syr Kyffin Williams ar gefndir melyn ar un ochr, a'i ddyfyniad "I am the greatest living expert on myself" ar yr ochr arall.   Addas i'r meicrodon a'r peiriant golchi llestri. Unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Taldra: 8.5cm