My Ancestor was ... In Service - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

My Ancestor was ... In Service

Pris arferol £8.50 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Mae'r llyfr hwn yn rhoi rhywfaint o arweiniad i ymchwilio cyndeidiau oedd mewn gwasanaeth neu oedd yn cyflogi staff domestig eu hun. Canllaw cynhwysfawr sy'n cynnwys gwybodaeth hanfodol fydd o ddiddordeb i rai sy'n ymchwilio hynafiaid a oedd yn gweithio yn y gwasanaeth yn bennaf. Erbyn diwedd oes Fictoria, roedd bron i draean o fenywod Cymru a Lloegr a nifer o'r dynion hefyd, wedi gweithio mewn sefyllfa ddomestig ar ryw adeg yn eu bywydau.

143 o dudalennau