My Ancestors were Congregationalists - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

My Ancestors were Congregationalists

Pris arferol £3.90 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Bydd haneswyr teulu yn ymwybodol iawn nad cofrestri plwyf yw'r unig ffynhonnell sydd ar gael i adnabod bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau eu hynafiaid. Mae Annibyniaeth â'i gwreiddiau yn yr unfed ganrif ar bymtheg, er dim ond ar ôl y Ddeddf Goddefiad 1689 gafodd ei haelodau ryddid i addoli yn agored. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys rhestr o Gapeli Annibynnol a sefydlwyd cyn 1850, gyda manylion am gofnodion gan archifdai a phrif lyfrgelloedd.

77 o Dudalennau