My Ancestors were ... Londoners - National Library of Wales Online Shop / Siop Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

My Ancestors were ... Londoners

Pris arferol £8.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.
Mae un rhan o chwech o boblogaeth Cymru a Lloegr yn byw yn ardal Llundain, ac mae cyfran uchel o'r boblogaeth wedi byw yn Llundain erioed. Mae olrhain hynafiaid Llundain yn dibynnu llawer a'r technegau a ddefnyddir mewn mannau eraill, er gyda gwahanol bwyslais. Pwrpas y llyfryn hwn yw adolygu technegau hyn yn yr amgylchiadau penodol Llundain.

101 o dudalennau