'National Treasures:  Saving the Nation's Art in World War II' gan Caroline Shenton

'National Treasures: Saving the Nation's Art in World War II' gan Caroline Shenton

Pris arferol £10.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Stori hudolus a dyrchafol sut y diogelwyd rhai o drysorau cenedlaethol Prydain yn ystod dyddiau tywyllaf yr Ail Ryfel Byd.

Wrth i Hitler baratoi i oresgyn Gwlad Pwyl yn ystod haf 1939, gynlluniodd bobl o bob rhan o Lundain sut i gadw trysorau’r genedl yn ddiogel, gan ddefnyddio plastai, twneli'r tiwb, chwareli llechi, cestyll, carchardai, chwareli cerrig a hyd yn oed eu cartrefi eu hunain- a'r twnel gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Rhanna Caroline Shenton hanes bywydau gwaeëdig pobl gyffredin wnaeth 'gadw eu pennau a chadw i fynd dan' yr amgylchiadau mwyaf rhyfeddol.