'Rhyngom' gan Sioned Erin Hughes

'Rhyngom' gan Sioned Erin Hughes

Pris arferol £8.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Ennillydd wobr y Fedal Rhyddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron yn 2022.  Dyma 8 stori sy'n dadlennu gwerth rhyddid, a chael byw bywyd heb ffiniau fel hawl yn hytrach na braint.


Mae Erin yn byw ym Moduan, ger Pwllheli. Graddiodd mewn Seicoleg a Chymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Ennillodd y Goron yn Eisteddfod Urdd Eisteddfod 2018, a daeth yn ail yng nhystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd 2022. Dyma'i nofel gyntaf ar gyfer oedolion.