Talk Welsh gan Heini Gruffudd

Talk Welsh gan Heini Gruffudd

Pris arferol £6.95 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r llyfr gwych hwn yn gwrs sy'n defnyddio Cymraeg lafar ddyddiol. Yn ddefnyddiol i rieni a pherthnasau plant sy'n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg ac i ddysgwyr o bob oed i ysgogi a hybu eu hyder a'u sgiliau geirfa, rhoi brawddegau at ei gilydd ac i ddeall a siarad yr iaith. Yn gynwysedig, mae gwersi Cymraeg llafar sydd yn cyflwyno geiriau newydd i'r dysgwr ar ffurf brawddegau. Gyda llyfr ymadroddion, canllawiau ynganu a geirfa Saesneg/Gymraeg yng nghefn y llyfr. Siaradwch Gymraeg nawr a gwnewch argraff ar bobl leol a'ch ffrindiau wrth ddysgu un o ieithoedd hynaf Ewrop, sy'n parhau i ffynnu yn yr 21ain ganrif.