'The Art of Music - Branding the Welsh Nation' gan Peter Lord a Rhian Davies

'The Art of Music - Branding the Welsh Nation' gan Peter Lord a Rhian Davies

Pris arferol £40.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae diwylliant gweledol wedi bod yn rhan hanfodol o greadigaeth a lledaeniad y brand genedlaethol amlwg hwn. Disgrifia 'The Art of Music' weledigaeth gerddoriaeth Gymreig a cherddorion Cymru yng nghyd-destun esblygiad  hunan-ddelwedd y Cymry, a'i dylanwad ar y ffordd y gwelir Cymreictod o fewn Prydain a'r byd tu hwnt.