Magned oergell 'The slate quarries of Wales/Chwareli'r Gogledd'

Magned oergell 'The slate quarries of Wales/Chwareli'r Gogledd'

Pris arferol £1.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Magned sglein-uchel â chynllun sy'n cydnabod diwydiant llechi Cymru- diwydiant Cymraeg ei iaith a dyfodd yn y 18fed ganrif, gan gyrraedd ei anterth yn ail-hanner y 19eg ganrif. Bryd hynny, roedd yn dominyddu economi gogledd-orllewin Cymru. Erbyn hyn, ni chynhyrchir llechi ar raddfa fawr yn sgil y twf mewn toi â theils, ymhlith ffactorau eraill, ac mae'r mwyafrif o'r chwareli wedi cau.

Mae dylanwad y diwydiant i'w gweld ar lenyddiaeth Cymru, er enghraifft yng ngwaith Kate Roberts.

Maint: oddeutu. 8cm x 5.5cm