'The Welsh Braveheart - Owain Glyndŵr, The Last Prince of Wales' gan Phil Carradice

'The Welsh Braveheart - Owain Glyndŵr, The Last Prince of Wales' gan Phil Carradice

Pris arferol £20.00 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae stori Owain Glyndŵr yn saga sy'n cyfuno dewrder, hunanaberth ac uchelgais - nid er budd personol ond er lles cenedl gyfan. Fel William Wallace yn yr Alban, ymladdwr rhyddid oedd Owain Glyndŵr, a ymladdodd dros ei wlad a bu bron â dod â theyrnasiad Harri V i ben. Ef oedd Tywysog brodorol olaf Cymru, gŵr a gychwynnodd y senedd Gymreig gyntaf ym Machynlleth, a gynigiodd eglwys Gymraeg annibynnol a hefyd gosododd gynlluniau ar gyfer dwy brifysgol Gymreig. Er gwaethaf ei lwyddiant a'i boblogrwydd, gwnaeth gwrthryfel Glyndŵr ddifrod difrifol i economi Cymru gyda threfi'n cael eu dinistrio a llawer o dir amaethyddol yn cael ei gwastraffu. Serch hynny, ni chafodd erioed ei fradychu gan ei bobl, er gwaethaf cynnig gwobr enfawr am ei ddal.