Y Geiriau Lletchwith  gan D Geraint Lewis

Y Geiriau Lletchwith gan D Geraint Lewis

Pris arferol £5.95 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r argraffiad clawr meddal hwn yn rhestr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau, enwau, ansoddeiriau, berfau ac adferfau Cymraeg 'lletchwith', sydd yn aml yn achosi awduron i betruso efo sillafu, acenion a chysylltiadau. Yn y gyfrol ddefnyddiol hon, mae'r geiriau hyn wedi'i rhoi at ei gilydd yn eu ffurfiau cywir. Rhestrir y geiriau 'lletchwith' hyn yn nhrefn yr wyddor ac rhoddir at ei gilydd i ddarparu ffynhonnell wybodaeth nad yw ar gael mewn unman arall.