Y Llyfr Ansoddeiriau - gan D Geraint Lewis

Y Llyfr Ansoddeiriau - gan D Geraint Lewis

Pris arferol £8.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r cyfeirlyfr defnyddiol hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu neu berffeithio eu Cymraeg ysgrifenedig. Yn y llyfr hwn, fe welwch restr gynhwysfawr o ansoddeiriau Cymraeg a restrir yn nhrefn yr wyddor ac mewn ffordd hawdd ei defnyddio gyda'u cyfwerth Saesneg. Llyfr defnyddiol i'r rhai sy'n ysgrifennu llythyrau a dogfennau ffurfiol yn y Gymraeg, siaradwyr Cymraeg rhugl, athrawon, awduron a beirdd.