Y Llyfr Enwau - Enwau'r Wlad gan D. Geraint Lewis

Y Llyfr Enwau - Enwau'r Wlad gan D. Geraint Lewis

Pris arferol £17.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r llyfr cyfeirio cynhwysfawr hwn, yn rhestru enwau lleoedd Cymreig gyda chyfieithiadau Saesneg yn nhrefn yr wyddor, lleoliadau enwau lleoedd cyn 1974 ac ar ôl newidiadau siroedd yn 1996, gyda chyfeiriadau grid OS. Cyfrol ddefnyddiol i'w chael ar gyfer dysgu ystyron gwahanol enwau lleoedd a'r hyn y mae'r enwau'n cyfeirio ato - plwyfi, mynyddoedd, afonydd, henebion, ffermydd ac yyb, a hefyd sut i sillafu enwau lleoedd yn gywir. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys mapiau sy'n dangos y prif afonydd, mynyddoedd a ffiniau'r siroedd.