Y Treigladur - gan D. Geraint Lewis

Y Treigladur - gan D. Geraint Lewis

Pris arferol £8.99 £0.00 Pris yr un yr un
Mae treth yn gynwysedig.

Mae'r llyfr hwn o dreigladau Cymraeg, yn rhoi rhestr gryno yn nhrefn yr wyddor o eiriau sy'n achosi treiglad, chrynodeb o'u prif reolau treiglo, ac eglurhad o'r termau gramadegol a ddefnyddir. Eitem hanfodol i rai sy'n astudio Cymraeg - ar gyfer dysgwyr, gwellwyr neu siaradwyr iaith gyntaf. Eitem ddefnyddiol iawn i'w gael yn eich llyfrgell.